‘Onze brandveiligheidsmanager helpt u om brandveiligheid gestructureerd in te richten.'

 

Een belangrijk onderdeel in de managementaanpak van Brafon is het beschikbaar stellen van een brandveiligheidsmanager. De brandveiligheidsmanager is de spil in het gehele proces rondom brandveiligheid. De brandveiligheidsmanager zorgt ervoor dat alle mensen, middelen, financiën en belangen van verschillende partijen op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. 

Werkzaamheden 

Het takenpakket van onze brandveiligheidsmanager is veelomvattend:

 • Aanspreekpersoon voor alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid
 • Actieve bijdrage leveren om brandveiligheid risicogericht en kosteneffectief in te richten.
 • Begeleiden certificeringstrajecten brandmeld- en ontruimingsalaminstallaties
 • Begeleiding uitvoering brandveiligheidsonderzoeken
 • Begeleiding van complete aanbestedingstrajecten m.b.t. brandveiligheid
 • Contactpersoon voor medewerkers, brandweer / gemeenten en verdere betrokkenen.
 • Opstellen beleidsplan brandveiligheid
 • Advisering in investeringen brandveiligheid algemeen
 • Advisering en begeleiding van vervanging van brandveiligheidsinstallaties 

Samenwerken met uw medewerkers 

Veel organisaties beschikken over personeel dat allerlei specialistische taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot de brandveiligheid binnen de organisatie. In de visie van Brafon spelen deze mensen een belangrijke rol in het structureel verbeteren van de brandveiligheid. Zij kunnen een rol spelen binnen het brandveiligheidsteam.. Afhankelijk van de procesfase kan dit team variëren qua samenstelling.

Het inzetten van een brandveiligheidsmanager kent vele voordelen. 

 • U beschikt altijd over een zeer ervaren en deskundige brandveiligheidsmanager die fulltime met brandveiligheidsmanagement bezig is. U heeft direct voordeel van alle ervaringen die de brandveiligheidsmanager al heeft opgedaan bij andere organisaties.
 • U heeft zekerheid. U doet uiteindelijk zaken met Brafon Brandveiligheidsmanagement. Mocht om welke reden dan ook de brandveiligheidsmanager wegvallen zorgt Brafon vanzelfsprekend voor een vervanger.
 • De brandveiligheidsmanager kan terugvallen op een specialistenteam van Obex en Brafon. Wel zo prettig gezien de complexiteit van brandveiligheid.
 • U haalt maximaal rendement uit uw eigen mensen/organisatie. Het doel van Brafon is immers om samen met u de brandveiligheid op te pakken. Het eventueel opzetten van een brandveiligheidsteam bestaande uit uw mensen en de brandveiligheidsmanager is daar een onderdeel van.

Ervaring bij andere bedrijven

De brandveiligheidsmanager van Brafon is al succesvol ingezet bij verschillende klanten. De onderstaande klanten zetten met veel tevredenheid een brandveiligheidsmanager in.

 • Koraal zorggroep
 • Woningcorporatie Leystromen
 • Woningcorporatie PreWonen
 • Woningcorporatie Alleewonen
 • Frion Zorg

Bekijkt u voor een uitgebreide toelichting onze referentiepagina