BHV financieel en organisatorisch managen

 

Voor iedere instelling is de BHV-organisatie een grote kostenpost binnen de (brand)veiligheid. Naast de directe kosten voor de BHV-trainingen bent u ook veel personele capaciteit ‘kwijt’ aan het volgen van de trainingen. Afhankelijk van de omvang van de organisatie gaat het dan om honderden tot duizenden trainingen per jaar. De investeringen lopen dan op van tienduizenden tot honderdduizenden euro’s per jaar! Het op de meest effectieve wijze financieel en technisch beheren van een BHV organisatie verdient daarom ook alle aandacht. Daarnaast is de wetgeving flink aangescherpt t.a.v. de omvang van uw ontruimingsorganisatie. Deze wetswijziging betekent voor u dat de overheid (o.a. brandweer) hierop meer gaat toetsen en zo nodig zware sancties hieraan verbindt.

Met ons gratis seminar ‘BHV  financieel en organisatorisch managen’ laten wij u zien op hoe u op een doelmatige en kosten-beheersende wijze uw BHV organisatie inricht en onderhoud. Brafon Brandveiligheidsmanagement heeft zich volledig gespecialiseerd in het financieel en projectmatig managen van brandveiligheid. Omdat brandveiligheidsmanagement voor ons dagelijks werk is, kunnen wij u vanuit onze praktijkervaring bij vele organisaties veel interessante en leerzame zaken meegeven.

Hoofdthema’s van het seminar

  • Financieel en technisch inrichten van een BHV organisatie (valkuilen en kansen)
  • BHV management
  • BHV integreren binnen uw totale organisatie(model).
  • BHV en integrale (brand)veiligheid
  • Hoe de BHV organisatie financieel voorspelbaar maken en kosteneffectief in te richten.

Meer informatie over Brafon en/of het seminar

Heeft u vragen over Brafon en/of het seminar, dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze (brand)veiligheidsmanagers:

 

 

Het seminar duurt van 9.00-12.00 met aansluitend een door ons verzorgde lunch.

Het seminar vindt plaats op de volgende data:

  • 17 januari 2019 in Veenendaal

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@brafon.nl of door
onderstaand formulier in te vullen. 

Alternatief seminar

Brafon verzorgt meerdere gratis seminars in het land. Klik op één van onderstaande links voor een alternatief:

 

 

Schrijf u in voor het seminar!

*Belangrijke noot: Het seminar is gratis en vrijblijvend om te bezoeken. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, verzoeken wij u vriendelijk om u af te melden. Indien wij niets van u vernemen, zijn wij helaas genoodzaakt om € 35,- in rekening te brengen voor de gemaakte kosten.