‘Frion verhoogt brandveiligheid van eigen vastgoed dankzij een beleid dat is opgesteld samen met een brandveiligheidsmanager’

Brandveiligheidsmanager van Brafon is hét aanspreekpunt voor brandveiligheid

 

Arnhem / Zwolle - Zorginstelling Frion heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op een brandveiligheidsbeleid, waarvan momenteel de resultaten zichtbaar worden. De zorginstelling geeft het thema ‘veiligheid’ een hoge prioriteit en daar valt Brandveiligheid vanzelfsprekend ook onder. Het voldoen aan de norm is één, maar het kan altijd beter, zo is hun opvatting. Frion en Brafon Brandveiligheidsmanagement werken dan ook samen om continu de brandveiligheid te verhogen.

Eind 2015 sloegen Frion en Brafon, na een kennismaking op één van de Brafon seminars, de handen ineen om de brandveiligheid naar een hoger niveau te tillen. Samen is er een integraal ‘masterplan’ over brandveiligheid opgesteld. De organisatie werkte hierbij intensief samen met een brandveiligheidsmanager van Brafon. Deze brandveiligheidsmanager, die enkele volle dagen per jaar op locatie aanwezig is, neemt op initiatief van Frion de voortrekkersrol en wordt betrokken bij de implementatie van het masterplan. Ook wordt hij in de toekomst betrokken bij nieuwbouwplannen

Waarom een brandveiligheidsmanager?

Voor Frion geldt dat het voorkomen van brand belangrijker is dan alleen voldoen aan de wettelijke normen. Het hebben van een brandmeldinstallatie in elk gebouw is een goed begin, maar ook het blijven oefenen van bijvoorbeeld ontruimingen is hier onderdeel van. “De brandveiligheid moet immers goed geregeld zijn voor cliënten en collega’s”, stelt Ronny Brok, die als adviseur Vastgoed en ICT verantwoordelijk is voor de brandveiligheid bij Frion.

"Het verhaal van Brafon is hetgene ik voor ogen had"

“Het brandveiligheidsbeleid dat Brafon tijdens hun seminar vertelde was precies het beeld dat ik voor ogen had bij Frion”, zegt Brok.  “We hadden de brandmeldinstallaties altijd wel goed voor elkaar, maar een brandmeldinstallatie voorkomt geen brand. Dus moest het hele plaatje compleet zijn. Op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch niveau. Daarom hebben we samen met Brafon een beleid opgesteld waarin al die punten samen komen. Onderdeel van dat beleid was ook de prioscan, waardoor wij al ons vastgoed hebben ingedeeld in prioriteiten. Op basis daarvan is onze planning gemaakt om de brandveiligheid op te pakken.” De meerwaarde van een brandveiligheidsmanager werd gauw duidelijk. “We voldeden soms wel aan de norm van het Bouwbesluit, maar dat was voor ons niet voldoende. Met de tussenkomst van een brandveiligheidsmanager wordt wel overal aan gedacht.”

De komende maanden wordt het brandveiligheidsbeleid verder uitgevoerd. Uiteindelijk wordt al het vastgoed van Frion op brandveiligheid getoetst en daar waar nodig aangepast.

Brafon & Frion 

 

Relatie: Frion

Start project: 2015

Realisatie project: Doorlopend

Doelgroep: Zorginstelling

Contactpersoon Brafon: Bart Lohuis