Brafon nieuwsberichten

Aantal brandclaims vorig jaar gedaald

Het aantal brandclaims van verzekerden op de particuliere inboedel- en opstalverzekering is in 2017 met zeven procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Verbond van Verzekeraars elk jaar samen met Brandweer Nederland uitbrengt in de Risicomonitor Woningbranden. Uit de cijfers blijkt dat er in het vorige kalenderjaar liefst 95.964 claims werden ingediend waarbij brand de oorzaak van de schade was. Echte uitschieters kon het Verbond niet ontdekken, op de nieuwjaarsnacht na.

Het Verbond van Verzekeraars denkt de daling te kunnen verklaren doordat er veel minder vaak weersstormen waren in 2017. "De ervaring leert dat stormen met onweer vaak zorgen voor veel brandclaims, maar die zijn vorig jaar gelukkig uitgebleven", zo zegt directeur Richard Weurding tegenover de Nos.

Dubbel zo vaak een melding bij gezinnen

Voor het eerst heeft het verbond gekeken naar de leeftijd van de mensen die een claim hebben ingediend. Deze gegevens schetsen het beeld dat vooral gezinnen waakzaam moeten zijn. "In de leeftijdscategorie waar vaak sprake is van een gezinssituatie wordt gemiddeld twee keer meer beroep gedaan op de brandschadepolis", zegt de directeur. Het betreft mensen tussen de 38 en 56 jaar. Het opladen van elektrische apparaten, zoals het opladen van een smartphone is een van de grootste oorzaken.

Brandclaims per regio verschillend

De cijfers wijzen verder aan dat in regio’s als Overijssel en Drenthe er vaker een brandschade wordt gemeld dan in de dichter bevolkte provincies. Dat kan komen dat een brand op het platteland minder snel wordt ontdekt. Een snelle opvolging is en blijft dus van groot belang. 

Cijfers in kaart

Het Verbond heeft een leuke samenvatting gemaakt van allerlei feiten die in de Risicomonitor genoemd worden. Deze zijn op de website van het Verbond terug te lezen.

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...