Brafon nieuwsberichten

Aantal dodelijke brandslachtoffers daalt; toch moet er wat gebeuren

In de afgelopen tien jaar kwamen er in Nederland 311 mensen om het leven bij 287 woningbranden. Daarmee is het aantal fatale woningbranden in de afgelopen tien jaar licht gedaald. Steeds vaker zijn de slachtoffers oudere mensen of mensen die beperkt of niet zelfredzaam zijn. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 10 jaar fatale woningbranden onderzocht.

Belangrijke oorzaak van brand

Als grootste brandoorzaak wordt roken genoemd. Ook de invoering van de zelfdovende sigaret in 2011 heeft niet voor een daling in het aantal brandslachtoffers door roken gezorgd.

Een rookmelder is niet voldoende

Voor mensen die beperkt of niet-zelfredzaam zijn, is het plaatsen van een rookmelder niet genoeg. Uiteraard draagt een gesproken melder met alarmfunctie, zoals de samenwerking van Brafon met Nest, al bij aan een snelle opvolging bij brand. Toch pleit Brandweer Nederland ook voor aanscherping van materialen. Door middel van het programma Brandveilig leven heeft de brandweer zich de afgelopen jaren gericht op het voorkomen van brand en het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. De brandweer geeft voorlichting op scholen, legt bezoeken aan huis af en voert campagnes met partners zoals de Nederlandse Brandwonden Stichting. De meerwaarde van al deze initiatieven is zichtbaar: het aantal fatale woningbranden is in de afgelopen tien jaar licht gedaald.

Lector brandpreventie bij de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Rene Hagen, roept desondanks in een column op voor een aanscherping van de wetgeving. "Wij pleiten al langer voor het gebruik van minder brandbaar kunststofschuim in meubilair en matrassen. Tenslotte blijft het advies om binnendeuren te sluiten voor het slapen gaan onverminderd van kracht. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de verspreiding van giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – wordt beperkt. Bewoners hebben hierdoor meer kans en tijd om veilig te vluchten."

Wetgeving is niet goed genoeg

Hagen signaleert drie punten waarop de wetgeving tekortschiet:

  • Vergrijzing; In tegenstelling tot verzorgingstehuizen gelden voor seniorencomplexen namelijk geen aanvullende brandveiligheidseisen.
  • Brandbaarheid van meubilair; het is nu niet mogelijk om in Nederland brandveilige meubels te kopen
  • Roken; de testmethodes van de zelfdovende sigaret moeten worden aangescherpt

Alle cijfers in beeld

Op de website van het IFV is het rapport 10 jaar fatale woningbranden onderzocht te downloaden. Ook is daar een infographic beschikbaar met daarin de belangrijkste cijfers.

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...