Brafon nieuwsberichten

Aantal dodelijke brandslachtoffers daalt; toch moet er wat gebeuren

In de afgelopen tien jaar kwamen er in Nederland 311 mensen om het leven bij 287 woningbranden. Daarmee is het aantal fatale woningbranden in de afgelopen tien jaar licht gedaald. Steeds vaker zijn de slachtoffers oudere mensen of mensen die beperkt of niet zelfredzaam zijn. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 10 jaar fatale woningbranden onderzocht.

Belangrijke oorzaak van brand

Als grootste brandoorzaak wordt roken genoemd. Ook de invoering van de zelfdovende sigaret in 2011 heeft niet voor een daling in het aantal brandslachtoffers door roken gezorgd.

Een rookmelder is niet voldoende

Voor mensen die beperkt of niet-zelfredzaam zijn, is het plaatsen van een rookmelder niet genoeg. Uiteraard draagt een gesproken melder met alarmfunctie, zoals de samenwerking van Brafon met Nest, al bij aan een snelle opvolging bij brand. Toch pleit Brandweer Nederland ook voor aanscherping van materialen. Door middel van het programma Brandveilig leven heeft de brandweer zich de afgelopen jaren gericht op het voorkomen van brand en het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. De brandweer geeft voorlichting op scholen, legt bezoeken aan huis af en voert campagnes met partners zoals de Nederlandse Brandwonden Stichting. De meerwaarde van al deze initiatieven is zichtbaar: het aantal fatale woningbranden is in de afgelopen tien jaar licht gedaald.

Lector brandpreventie bij de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Rene Hagen, roept desondanks in een column op voor een aanscherping van de wetgeving. "Wij pleiten al langer voor het gebruik van minder brandbaar kunststofschuim in meubilair en matrassen. Tenslotte blijft het advies om binnendeuren te sluiten voor het slapen gaan onverminderd van kracht. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de verspreiding van giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – wordt beperkt. Bewoners hebben hierdoor meer kans en tijd om veilig te vluchten."

Wetgeving is niet goed genoeg

Hagen signaleert drie punten waarop de wetgeving tekortschiet:

  • Vergrijzing; In tegenstelling tot verzorgingstehuizen gelden voor seniorencomplexen namelijk geen aanvullende brandveiligheidseisen.
  • Brandbaarheid van meubilair; het is nu niet mogelijk om in Nederland brandveilige meubels te kopen
  • Roken; de testmethodes van de zelfdovende sigaret moeten worden aangescherpt

Alle cijfers in beeld

Op de website van het IFV is het rapport 10 jaar fatale woningbranden onderzocht te downloaden. Ook is daar een infographic beschikbaar met daarin de belangrijkste cijfers.

Uitgelicht / meest gelezen

Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...
Dertig fatale woningbranden in 2018

Onvoorzichtigheid bij roken of een technisch defect bij elektrische apparatuur zijn de grootste oorzaken van een woningbrand in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV publiceerde het jaaroverzicht ‘Fatale Woningbranden’, en daaruit blijkt verder dat er in 2018 bij dertig woningbranden 33 dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Lees verder...