Brafon nieuwsberichten

Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) biedt de Eerste Kamer en Tweede Kamer, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het overeengekomen Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aan.

Met dit bestuursakkoord onderschrijven de vertegenwoordigers van de VNG en daarbinnen de G4, G40 (grotestedenbeleid) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland het belang van introductie van een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging voor de bouwsector. De afspraken in het akkoord sluiten aan op de brief die de Minister op 29  juni jl aan de Kamer heeft gestuurd.

Volgens de Minister laten incidenten in de bouw zien dat de huidige bouwpraktijk dringend verbetering behoeft. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van oktober 2018 toont voor volgens Ollongren de noodzaak ook aan. Met dit bestuursakkoord ligt er naar haar mening nu een stevige en breed gedragen grondslag voor succesvolle invoering en implementatie van een effectief stelsel van kwaliteitsborging.

De minister stelt in de brief te streven naar een inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit zal zijn op 1 januari 2021. De minister maakt, na overleg met bij de bouw betrokken marktpartijen, uiterlijk een half jaar voor 1 januari 2021 bekend in hoeverre het stelsel per die datum op verantwoorde wijze kan worden ingevoerd.

Lees het volledige Bestuursakkoord 

Het volledige Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen kunt u hier lezen. 

Uitgelicht / meest gelezen

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Dat maakte minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen D66) middels een algemene brief aan de Tweede Kamer bekend. De regering was voornemens om de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden, maar dat blijkt dus onhaalbaar.  Lees verder...


Kennispublicatie: Brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroute

De brand in een woonflat in Arnhem, op nieuwjaarsdag, heeft de discussie over de brandveiligheid van woongebouwen en het hierin vereiste brandveilige gebruik doen oplaaien. Brafon Brandveiligheidsmanagement deelt in deze kennispublicatie de wettelijke eisen rondom brandgevaarlijke opslag in beschermde vluchtroutes. Lees verder...


Onderzoek naar aantal reddingen bij woningbrand

Meer dan 800 personen zijn in de periode 2016-2018 door de brandweer gered bij een woningbrand. Dat blijkt uit cijfers die de Brandweeracademie dinsdag bekend maakte in het rapport Reddingen bij brand 2016-2018. In totaal trad de brandweer bij 245 woningbranden reddend op. Vooral ’s avonds en ’s nachts bood de brandweer de reddende hand. Vaak vonden de reddingen in gestapelde bouw en/of portiekflats plaats. Lees verder...