Brafon nieuwsberichten

Brandweer luidt noodklok over hoogbouw

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Brandweer Nederland maakt zich grote zorgen over de toename van hoogbouwprojecten. De brandweer merkt dat het thema 'brandveiligheid' vaak een lage prioriteit kent bij de bouw en wil daar meer aandacht voor.
 

Esther Lieben, landelijk portefeuillehouder incidentbestrijding, luidt de noodklok. Dit valt te lezen op de site van het Algemeen Dagblad. De oorzaak van de zorgen legt Lieben uit. "Hoogwerkers komen tot 30 meter hoogte, maar daarboven kunnen we een brand alleen van binnen bestrijden. Als een toren helemaal in brand vliegt, kunnen wij echt niemand meer komen redden”.

Daarom pleit de brandweer ervoor dat zij eerder in een bouwproces worden meegenomen. Volgens de brandweer kan bij een (grote) brand veel tijd gewonnen worden als er vooraf maatregelen zijn getroffen door risicogerichte vluchtroutes en brandwerende materialen te gebruiken.

Brandveiligheidsmanagement

Niet alleen voor bestaande panden, maar ook voor nieuwbouw is brandveiligheidsmanagement dus van groot belang. Brafon Brandveiligheidsmanagement hamert er dan ook op dat middels een juist brandveiligheidsmanagement het fundament van uw brandveiligheid wordt gelegd. 

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...