Brafon nieuwsberichten

Minister stuurt gemeenten een brief om gebouwen te inventariseren

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft alle gemeenten een brief gestuurd om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren op brandveiligheid. Tevens vraagt zij de gemeenten er op toe te zien dat de eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid. Indien noodzakelijk worden zijn ook aangespoord maatregelen te treffen.

De minister stuurt deze brief nadat ze dit enkele maanden geleden al aankondigde. Het onderzoek naar de brandveiligheid van gevels volgt op de fatale brand in London, waarbij een flatgebouw volledig afbrandde. De zorgen die daarna ontstonden waren aanleiding voor actie in ons land.

Rijksoverheid stelt protocol en speciale tool beschikbaar

Voor de inventarisatie en het onderzoek aan de gevels heeft het ministerie een protocol opgesteld. De minister schrijft in haar brief: “In samenspraak met de Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland (VBWTN) en Brandweer Nederland heb ik een protocol Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels opgesteld waarmee u de meest risicovolle gebouwen in uw gemeente kunt selecteren.” Tevens is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels. Deze documenten zijn te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Uitvoering van de onderzoeken

De minister vervolgt haar brief: “Over de uitvoering van de onderzoeken wordt door mij periodiek overlegd met de VBWTN en Brandweer Nederland. U hoeft mij als afzonderlijke gemeente niet te informeren over de uitvoering van de onderzoeken. Wel ligt in de rede dat u uw gemeenteraad informeert. Ik vind het belangrijk dat gebouwen in uw gemeente brandveilig zijn voor bewoners of gebruikers. Ik doe daarom een beroep op u om zo spoedig mogelijk de inventarisatie uit te voeren en onderzoeken in gang te zetten.”

Uitgelicht / meest gelezen

Brandweer start campagne bewustwording koolmonoxide

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar. Daarom lanceert Brandweer Nederland de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’, om het gevaar van koolmonoxide nogmaals onder de aandacht te brengen.  Jaarlijks vallen tientallen gewonden en enkele doden door koolmonoxidevergiftiging. Lees verder...


Minister Ollongren informeert Tweede Kamer over brandveiligheid ouderen

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de brandveiligheid van woongebouwen en de brandveiligheid binnen de eigen woning van ouderen. De brief volgt op de toezegging die de minister op 7 maart 2018 heeft gedaan aan de Kamer. Destijds gaf ze aan de Kamer te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van brandveiligheid ouderen. Lees verder...