Brafon nieuwsberichten

Wet kwaliteitsborging op de agenda Eerste Kamer

Dinsdag 23 april buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel voor de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Met deze wet wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk.

Al jarenlang wordt er aan de wet gewerkt

Al jarenlang is Den Haag bezig met het voltooien van deze wet. Begin 2016 werd het voorstel ingediend en sindsdien buigen Eerste en Tweede Kamer zich over het voorstel. De bedoeling van de Minister is om te streven naar een inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit zal zijn op 1 januari 2021

 

Eerder dit jaar bood Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Eerste Kamer en Tweede Kamer, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het overeengekomen Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aan.

 

Wordt vervolgd.

 

Uitgelicht / meest gelezenDertig fatale woningbranden in 2018

Onvoorzichtigheid bij roken of een technisch defect bij elektrische apparatuur zijn de grootste oorzaken van een woningbrand in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV publiceerde het jaaroverzicht ‘Fatale Woningbranden’, en daaruit blijkt verder dat er in 2018 bij dertig woningbranden 33 dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Lees verder...


Brandweer start campagne bewustwording koolmonoxide

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar. Daarom lanceert Brandweer Nederland de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’, om het gevaar van koolmonoxide nogmaals onder de aandacht te brengen.  Jaarlijks vallen tientallen gewonden en enkele doden door koolmonoxidevergiftiging. Lees verder...