Opstellen PvE Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie
 

Voor het verkrijgen van een kwalitatief goede brandmeldinstallatie, is als eerste van belang dat de uitgangspunten worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Het Programma van Eisen beschrijft de uitgangspunten van de brandmeldinstallatie. Het document vormt immers de onderlegger voor het ontwerp, de aanleg, het certificeren en het beheer en onderhoud. Het is van groot belang dat in het PvE de uitgangspunten eenduidig en uniform zijn uitgewerkt. Alle betrokken partijen zoals de eigenaar, gebruiker, brandweer, installateur, leverancier en het inspectiebureau hebben belang bij duidelijke en helder geformuleerde eisen en uitgangspunten. Brafon kan u helpen bij het opstellen van een juist en compleet Programma van Eisen.

Risico's van een foutief PvE

Fouten in het PvE kunnen grote gevolgen hebben voor de brandveiligheid en kunnen daarnaast tot allerlei extra kosten leiden tijdens, en na, de aanleg van de (brandveiligheids)installaties. Brafon is zich bewust van deze verantwoordelijkheid. Daarnaast is Brafon volledig onafhankelijk. Het gaat Brafon  alleen maar om de kwaliteit van het PvE. Ook stelt Brafon PvE's (ook wel UPD genoemd) op voor sprinklerinstallaties.

De algemene opzet voor het opstellen van het PvE ziet er als volgt uit:

 • Contact opnemen met de eisende partij(en) om de eisen van deze partij te inventariseren
 • Inventarisatie van alle informatie die benodigd is (vaak op locatie)  voor het uitwerken van het PvE zoals:
  • Soort bewaking
  • Sturingen
  • Prestatie-eisen
  • Omgevingsinvloeden
  • Brandweeringang(en)
 • Alle informatie wordt in een concept PvE uitgewerkt en u voorgelegd. Na uw goedkeuring en eventuele aanpassingen wordt het voorgelegd aan de eisende partij(en).
 • Alle opmerkingen van de eisende partij(en) worden verwerkt in het definitieve PvE, waarna deze ter ondertekening, aan de eisende partij(en) wordt aangeboden. Uiteindelijk ontvangt u van ons het originele getekende exemplaar.