‘De ideale manier om inzicht te krijgen in de status
van de brandveiligheid van uw gebouw(en)’
 

Als onderdeel van het brandveiligheidsmanagement en/of het facilitaire beheer voert Brafon samen met dochterbedrijf Obex bv brandveiligheidsinspecties uit. Een brandveiligheidsinspectie biedt u veel voordelen. Zo worden onder andere de volgende vragen voor u beantwoord:

 • Zijn de huidige brandveiligheidsmaatregelen binnen uw organisatie afgestemd op uw specifieke risico’s, organisatie, gebruik en indeling?
 • Voldoet het gebouw aan de wettelijke eisen enn wat zijn eventuele afwijkingen?
 • Zijn de aanwezige vergunningen correct?
 • Zijn er bovenwettelijke maatregelen getroffen waarop bespaard kan worden?

Met dit onderzoek worden alle Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische brandveiligheidsmaatregelen gecontroleerd, zoals o.a.:

 • De brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 • Noodverlichting en vluchtwegaanduiding
 • Blusmiddelen
 • Brand- en rookscheidingen
 • Vluchtwegen
 • Ontruimingsplan
 • BHV

Aan de hand van het brandveiligheidsonderzoek kan het nodig zijn om verschillende bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan uw gebouw te verrichten. Dit traject kan geheel door Brafon verzorgd worden. Daarbij streeft Brafon altijd naar maatwerk. De aanpak is gebaseerd op een risicobenadering met een hoge kosteneffectiviteit.

NB: Beschikt u over meerdere tientallen gebouwen, dan adviseert Brafon om eerst te starten met een Vastgoedscan Brandveiligheid.