Missie en visie van Brafon Brandveiligheidsmanagement

 

Missie van Brafon Brandveiligheidsmanagement

‘Samen sterk in integrale brandveiligheid’


Brafon Brandveiligheidsmanagement is een onafhankelijke ondernemende organisatie die zich volledig heeft gespecialiseerd in het managen van brandveiligheid. Het doel van Brafon is om, met een zo hoog mogelijke kosteneffectiviteit, de brandveiligheid te borgen bij en in uw organisatie. Hierin staat kwaliteit centraal en niet de kwantiteit. (Brand)veiligheid heeft altijd de prioriteit boven commerciële belangen. Brafon Brandveiligheidsmanagement ziet het als haar maatschappelijke taak om Nederland écht brandveiliger te maken. Dat doen wij samen met u en uw medewerkers, van de Raad van Bestuur tot aan elke individuele medewerker. Hiermee creëren wij samen met u échte brandveiligheid die door de gehele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt. Daarbij zijn wij ons in alles bewust dat wij een grote maatschappelijke verantwoording dragen, onze klanten moeten op onze kennis en advisering kunnen vertrouwen. Dit terwijl Brafon voor zowel opdrachtgevers als werknemers een prettig mensgericht bedrijf is. Het is leuk om bij én met Brafon te werken.


Klik hier om naar de pagina van het whitepaper te gaan

Visie van Brafon Brandveiligheidsmanagement

Het streven van Brafon is om voor iedere gebouweigenaar in Nederland HET beste brandveiligheidsmanagement- en adviesbureau te zijn. Omdat ieder gebouw uniek is in gebruik, organisatie, risico en indeling zijn standaardregels niet altijd leidend in de aanpak van Brafon. Ieder gebouw vraagt om maatwerk, waarbij een hoge kosteneffectiviteit wordt nagestreefd.

Veel organisaties willen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid op een goede manier invullen, maar worstelen met de manier waarop dit gedaan moet worden en de kosten die dat met zich meebrengt. Ook zien we dat er door leveranciers slechte adviezen of slecht werk afgeleverd wordt waardoor bij nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud veel faalkosten ontstaan. Door een risicogerichte, integrale benadering van alle brandveiligheidsaspecten, samen met onze opdrachtgevers en geselecteerde partners willen wij de kennis in de markt verhogen en daardoor een veilige, werkbare en betaalbare situatie realiseren die altijd aan alle wettelijke eisen voldoet.
 

Download onze whitepaper

Bovenstaande informatie heeft Brafon in een compact en overzichtelijk whitepaper op een pragmatische manier uitgeschreven.

In deze whitepaper leest u bondig over oplossingen die zich in de praktijk bewezen hebben waarbij zowel de betreffende organisatie als het bevoegd gezag zeer tevreden waren met het eindresultaat. Een situatie waar alle organisaties in Nederland naartoe zouden moeten: Praktische brandveiligheid zonder zorgen!

U kunt onze whitepaper, waarin onze visie staat uitgeschreven, gratis downloaden via deze link.