Zoek
Sluit dit zoekvak.

Sprinkerinstallatie verplichten in parkeergarages onder hoogbouw

Een sprinklerinstallatie moet vanaf 2022 naar verwachting verplicht worden aangebracht bij nieuw te bouwen parkeergarages onder hoge gebouwen waarin geslapen wordt. Die verplichting wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opnemen in het nog te introduceren Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd om een inhoudelijke onderbouwing voor de eis op te stellen en heeft hiervoor een rapport beschikbaar gesteld. 

Het onderzoek van het IFV toont aan dat een automatische blusinstallatie een betere manier is om de brandveiligheidsrisico’s te bestrijden dan door middel van het toepassen van een uitbrandscenario en/of het toepassen van brandventilatie met een verbeterde brandweerinzet. 

Verminderde kans op slachtoffers

Beide genoemde alternatieven verhogen namelijk het risico op een langdurige thermische belasting van de constructie van een parkeergarage en daarmee het risico op branddoorslag, bezwijken van (draag)constructies en mogelijke slachtoffers. Rookverspreiding belemmert slapende personen en voor minder zelfredzame personen zijn er extra risico’s aanwezig. Ook concludeert het IFV dat de kans op een snelle bestrijding van een brand in een parkeergarage sterk afneemt.

Met de inzet van een automatische blusinstallatie worden bovenstaande risico’s sterk beperkt. In een 45-pagina tellend onderzoeksrapport gaat het IFV inhoudelijk in op alle risico’s.

Fire Safety Engineering

Een sprinklerinstallatie draagt bij aan de veiligheid binnen gebouwen. In een groot aantal gevallen maakt dit onderdeel uit van een risicogericht brandveiligheidsconcept. In de opleiding ‘FSE in 1 dag’ krijgt u een volledig beeld van risicogericht denken en inzicht in oplossingsrichtingen. Fire Safety Engineering zit ook verankerd in de visie van Brafon. Bij het opstellen van onder andere beleidsplannen neemt Brafon altijd deze benadering tot zich en stemt het de te nemen voorzieningen af op de risico’s, zoals aanwezig in het betrokken vastgoed.

Lees het volledige rapport

Wilt u het volledige rapport van het IFV lezen, dan kunt u  het volledige rapport  via deze link terugvinden.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?