Search
Close this search box.

organisatorisch: BHV Verplicht Kwaliteitscontrole

Is een BHV verplicht?

Bedrijfshulpverlening (BHV) is niet alleen een fundamenteel aspect van bedrijfsveiligheid, maar ook een wettelijke verplichting in Nederland. Elk bedrijf, ongeacht de grootte of het aantal werknemers, moet ten minste één opgeleide BHV’er in dienst hebben die kan optreden bij noodsituaties zoals brand, ongevallen of medische incidenten.

Deze vereiste benadrukt het belang van een proactieve benadering van de veiligheid op de werkvloer, gericht op zowel het voorkomen van noodsituaties als het effectief reageren wanneer deze zich voordoen. Door te investeren in BHV-opleidingen, zorgt uw organisatie niet alleen voor naleving van de wet, maar draagt u ook bij aan een veilige en verantwoordelijke werkomgeving voor al uw medewerkers.

Wanneer is een BHV Verplicht?

De verplichting tot het hebben van bedrijfshulpverleners (BHV’ers) geldt voor alle werkgevers in Nederland, vanaf het moment dat zij hun eerste medewerker in dienst nemen. Ongeacht de sector of de aard van het bedrijf, is het essentieel dat er ten minste één persoon aanwezig is die getraind is om in geval van nood eerste hulp te verlenen. Ook een beginnende brand te bestrijden en een ontruiming efficiënt te leiden. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet, die stelt dat elke werkgever moet zorgen voor adequate eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie in noodsituaties. Het exacte aantal BHV’ers dat een bedrijf moet hebben, is afhankelijk van bedrijfsgrootte, specifieke risico’s voor de werkomgeving, en de aanwezigheid van bezoekers of klanten.

Optimaliseer uw bedrijfshulpverlening voor maximale veiligheid met een BHV verplicht kwaliteitscontrole

Een veilige werkomgeving is niet alleen een wettelijke eis, maar ook een essentieel onderdeel van uw zorg voor medewerkers. U streeft ernaar dat iedereen weet hoe te handelen in geval van incidenten. Maar is uw BHV-organisatie daadwerkelijk klaar voor deze taak? Het is tijd om dit te verifiëren en waar nodig naar een hoger niveau te tillen. 

Zorgvuldige evaluatie van uw BHV-organisatie

Met een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak hebt u al belangrijke stappen gezet. Maar zijn alle maatregelen bekend bij uw personeel, en zijn de ontruimingsplannen actueel? De kwaliteitscontrole van uw BHV door Brafon beantwoordt deze en andere cruciale vragen. 

Identificeer verbeterpunten en handel

Door een grondige inspectieronde, een evaluatie van uw RI&E en analyse van bestaande procedures en veiligheidsplannen, brengen we in kaart waar uw BHV-organisatie staat. U ontvangt een actieplan op maat om eventuele tekortkomingen aan te pakken, met praktische adviezen voor een effectieve uitvoering. Zo worden verbeterpunten niet alleen geïdentificeerd, maar ook daadwerkelijk omgezet in verbeteringen. 

Stel vragen en ontvang een offerte

Voor meer informatie of een op maat gemaakte offerte betreffende de kwaliteitscontrole van uw BHV, staat Twan Lenders voor u klaar. Hij biedt de benodigde expertise en ondersteuning om te zorgen dat uw BHV-organisatie aan alle eisen voldoet en optimaal functioneert. 

jaar bestaan
0 +
Gemiddelde beoordeling
0 /5
klanten
0 +
Wij zijn Brafon

Brafon is dé integrale partner in brandveiligheid. Dat doen we niet in ons eentje maar met een heel team van experts. Van onderzoek en beleidsplan tot het implementeren van oplossingen en opleiden van mensen binnen de organisatie. 

Leer onze experts kennen en start vandaag nog met een brandveiliger Nederland. 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN