Zoeken
Sluit dit zoekvak.

IFV onderzoekt vluchtveiligheid woongebouwen

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek gedaan naar de vluchtveiligheid van bestaande woongebouwen. Het IFV heeft hiervoor 32 woongebouwen bezocht en geïnspecteerd op vluchtveiligheid. Duidelijk werd dat er aan veel woongebouwen wat schort qua vluchtveiligheid. 

Brandonveilig gebruik van woongebouwen

In liefst 23 woongebouwen is brandonveilig gebruik de geconstateerde afwijking. Daarnaast werd bij 10 woongebouwen een bouwkundige afwijking van het wettelijk vereiste niveau geconstateerd. Het IFV concludeert dat  het brandonveilige gebruik van woongebouwen veelal komt door beperkt mobiele bewoners. “Zeker wanneer het gaat om woongebouwen met veel bewoners met een mobiele beperking zijn een brandveilig gebruik en een voldoende brandveilige bouwkundige uitvoering essentieel. Bewoners en gebouweigenaren zouden zich beter bewust moeten zijn van de risico’s die het brandonveilig gebruik opleveren.”, zo schrijft het IFV in haar rapport.

Daarnaast zijn veel woongebouwen met beperkt mobiele bewoners ook niet voor redvoertuigen bereikbaar. Het IFV werpt dan ook de vraag op of deze woongebouwen geschikt zijn voor de huidige bewoners van dat gebouw.

Voorwerpen in vluchtroutes

Bij nagenoeg alle geïnspecteerde woongebouwen heeft het IFV (brandbare) voorwerpen in vluchtroutes zien staan. Daarbij was een groot deel van de voorwerpen ook nog eens dusdanig brandgevaarlijk dat deze bij een ontstane brand eenvoudig vlam kunnen vatten. Daardoor is de vluchtveiligheid in het geding. 

Bouwkundige aspecten

Gebleken is dat de scheidingsconstructies tussen (delen van) de vluchtroutes, woningen en trappenhuizen, waar dit vereist is, op basis van een visuele inspectie brandwerend te zijn uitgevoerd. Hoewel zelfsluitende woningtoegangsdeuren pas sinds kort een vereiste voor nieuwbouw is, zijn veel geïnspecteerde gebouwen hier al wel op gericht. Wel sluiten de deuren pas na tientallen seconden, wat er voor zorgt dat er grote kans op rookverspreiding is.

Speciale kennispublicatie over dit onderwerp

Voor meer informatie over zelfsluitende deuren kunt u onze onlangs gepubliceerde kennispublicatie lezen.  Daarnaast heeft Brafon ook de kennispublicatie Bandveilig gebruik van woongebouwen geschreven.  

Het volledige rapport lezen

U kunt via deze link het volledige rapport van het IFV lezen. 

 

Meer over brandveiligheidsvoorschriften van een woongebouw 

Om een volledig inzicht te krijgen in de geldende brandveiligheidsvoorschriften vanuit het Bouwbesluit 2012 en/of het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving biedt onze zusterorganisatie Obex Opleidingen de opleidingen Brandpreventiedeskundige 1 en Van Bouwbesluit naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving aan. De opleiding Brandpreventiedeskundige geeft een volledig en integraal beeld van brandveiligheid. Hiermee ligt de nadruk op het toetsen van brandveiligheid op juridisch, bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied.  Tijdens de opleiding Van Bouwbesluit naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) krijgt u een volledige uiteenzetting van de door te voeren wijzigingen van de brandveiligheidsvoorschriften in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, dat op 1 juli 2022 van kracht wordt. Op deze wijze bent u zo optimaal mogelijk voorbereid op het komende stelsel omgevingsrecht op gebied van brandveiligheid.  

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?