Search
Close this search box.

Kennispublicatie: brandwerende deuren in bestaand vastgoed

Brandwerende deuren, ze zijn er in een grote diversiteit. Brandwerende deuren moeten beproefd zijn en vervolgens geclassificeerd worden, maar in de praktijk blijkt dat deze certificaten (en/of de hierbij horende testrapporten) bij nagenoeg elk bestaand bouwwerk, ouder dan 10 jaar, ontbreken. Welke oplossingen zijn er wanneer deze certificaten ontbreken? En op welke wijze kan gebruik worden gemaakt van de onlangs herziene richtlijn ‘Beoordeling brandwerende puiconstructies’? In deze kennispublicatie nemen wij u mee in deze regelgeving. 

Geclassificeerd volgens de NEN normen

Brandwerende deuren moeten alle zijn geclassificeerd en beproefd conform NEN 6069 en tevens zijn voorzien van een CE-keurmerk. Een nieuw te plaatsen brandwerende deur moet conform deze norm zijn beproefd op basis van NEN-EN 1634 deel 1 (brandwerendheid aangaande complete deurconstructies). Indien een deurconstructie voor deze beproeving slaagt (op basis van de voor de proef vastgestelde uitgangspunten), kan er een certificaat worden afgegeven. In de praktijk constateren we dat deze certificaten (en/of de hierbij horende testrapporten) bij nagenoeg elk bestaand bouwwerk, ouder dan 10 jaar, ontbreken. Formeel is een goedkeuring enkel te geven (bij inspectie) op brandwerende deuren die hiervan zijn voorzien. Daarbij dient de deurconstructie conform de testopstelling te zijn gemonteerd.

Om te voorkomen dat alle deuren in brandscheidingen, die niet zijn voorzien van een certificaat, vervangen moeten worden heeft de (voormalige) Rijks Gebouwen Dienst een methode ontwikkeld om deuren en kozijnen in puien (zonder certificaat) te kunnen beoordelen aangaande brandwerendheid. Deze ‘Beoordeling brandwerende puiconstructies’ (versie 2; uitgiftejaar 2011) is de laatste jaren veel gebruikt bij de beoordeling van brandwerende deuren in bestaand vastgoed. Aanvullend hierop zijn een groot aantal deuren in brandscheidingen hersteld op basis van deze methodiek. Deze richtlijn is onlangs (februari 2021) gereviseerd.

POV Beoordeling brandwerende puiconstructies versie 2

De ‘Beoordeling brandwerende puiconstructies’ en de hierbij horende documentatie (tezamen aangeduid als POV – projectoverstijgend vraagstuk) is door de voormalige Rijksgebouwendienst (het huidige Rijkvastgoedbedrijf) uitgebracht. Het doel van deze POV was om een eenduidige, uniforme beoordeling te geven aangaande brandwerende (en rookwerende) puiconstructies op basis van een visueel en (deels) destructief onderzoek.

De ‘RGD-methodiek versie 2’ geeft een groot aantal beoordelingscriteria om de brandwerendheid van een deur en/of puiconstructie te kunnen vaststellen. Een beoordeling op basis van deze richtlijn was nooit gelijkwaardig aan een certificaat, omdat die deuren en kozijnen in een testomgeving zijn beproefd, maar een beoordeling op basis van deze richtlijn gaf wel een gedegen indicatie.

Van belang is te benoemen dat de POV Beoordeling brandwerende puiconstructies niet in plaats kwam van regelgeving en de hierin benoemde/vereiste Nationale of Europese normen. Tevens konden geen rechten worden ontleend aan deze POV. Om gebruik te maken van deze richtlijn was afstemming en accordering vanuit het (lokale) bevoegde gezag vereist. De POV had derhalve geen publiekrechtelijke betekenis..

Bepaling volgens de POV

Op basis van een beoordeling conform de POV kon het volgende grofweg worden bepaald: 

  • De deur voldoet absoluut niet en moet vervangen worden, óf
  • Er zijn afwijkingen geconstateerd. Doormiddel van herstelwerkzaamheden kon de gewenste brandwerendheid (conform de POV) worden aangetoond, of
  • Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Bij deurconstructies die niet in het toepassingsgebied van de POV vielen kon aanvullend onderzoek (een zogenaamd Expert Judgement) benodigd zijn om een onderbouwde conclusie te genereren. Eventueel moesten herstelwerkzaamheden aanvullend op dit onderzoek worden uitgevoerd of was alsnog vervanging noodzakelijk.

De richtlijn die is uitgebracht in 2011 is uiteraard gebaseerd op kennis die in het verleden (voor 2011) was verworven. Door het Rijksvastgoedbedrijf is deze richtlijn kritisch tegen het licht gehouden bij de ontwikkeling van de herziene handreiking. 

 

 

Nieuwe ´ Richtlijn voor beoordeling mate van brandwerendheid bestaande puiconstructies´

In februari 2021 is de gereviseerde ‘Richtlijn voor beoordeling mate van brandwerendheid bestaande puiconstructies’ gepubliceerd. Op basis van voortschrijdend inzicht is het toepassingsgebied van de herziene richtlijn op diverse aspecten gewijzigd. Gesteld kan worden dat het toepassingsgebied ruimer is, bij een enkel aspect is echter sprake van strengere grenswaarden. Ook deze nieuwe richtlijn heeft geen publiekrechtelijke grondslag, hiermee betreft het een privaatrechtelijk document. In de situatie dat gebruik gemaakt zal worden van deze richtlijn moet dit op voorhand overeengekomen worden met het bevoegd gezag.

Allereerst moet worden vermeld dat een beoordeling van bestaande brandwerende puiconstructies in brandscheidingen op basis van de richtlijn nagenoeg niet zonder destructief onderzoek mogelijk is. Inhoudelijk zijn er tal van wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de verouderde richtlijn, onderstaand een aantal belangrijke: 

  • De grenswaarde voor de aan te houden grootte van deurbladen is verruimd;
  • Een beoordeling van een tweevleugelige puiconstructie (dubbele deuren) is toegevoegd;
  • De vereiste dikte van een brandwerend deurblad is verminderd gereduceerd (van ten minste 40 mm. naar ten minste 38 mm.);
  • De richtlijn is niet (meer) van kracht aangaande glazen bouwstenen in brandscheidingen, hier is destructief onderzoek of detailleerde informatie van de fabricatie benodigd.

De volledige richtlijn kunt u hier lezen en downloaden.

Leer meer over brandwerende deuren

Om een volledig en gedetailleerd inzicht te krijgen in de wet- en regelgeving, plaatsing en beoordeling van brandwerende (en rookwerende) deuren biedt zusterorganisatie Obex Opleidingen de opleiding Specialist Bouwkundige Brandveiligheid aan. Tijdens deze opleiding omvat het onderwerp brand- en rookwerende deuren een significant onderdeel, waarbij u aanvullend wordt gedoceerd in andere bouwkundige brandveiligheidsaspecten (zoals brandwerende beglazing, doorvoeringen etc.). Mocht er behoefte zijn aan advies, kan Brafon Brandveiligheidsmanagement hierbij uiteraard ondersteunen en u voorzien van een gedegen advies.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?