Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: een ontruimingsoefening uitgevoerd, hoe nu verder?

Organisaties uit verschillende branches voeren jaarlijks ontruimingsoefeningen uit. Als adviseurs op het gebied van brandveiligheid komen wij het vaak tegen dat er wel jaarlijks ontruimingsoefeningen worden uitgevoerd, maar dat er niet goed geëvalueerd wordt en dat eventuele actiepunten uit deze oefeningen blijven liggen. Dit komt vaak doordat de personen binnen de organisaties niet weten wie of hoe deze actiepunten opgepakt dienen te worden. Dit is niet alleen zonde van alle kennis, tijd en energie die er in deze oefeningen is gaan zitten maar zorgt uiteindelijk onder aan de streep ook voor onwenselijke en onveilige situaties. Maar hoe pak je de adviezen en actiepunten die uit de ontruimingsoefeningen zijn gekomen dan op?

Grondslag ontruimingsoefeningen

Op basis van artikel 6.20 uit het Bouwbesluit 2012 wordt bepaald of een bouwwerk voorzien dient te zijn van een brandmeldinstallatie. Wanneer er een vereiste is voor het hebben van een brandmeldinstallatie dient op basis van artikel 6.23 lid 6 er tevens een ontruimingsplan aanwezig te zijn. Deze dient eens in de zoveel tijd, vaak wordt jaarlijks geadviseerd, geoefend te worden, voor het uitvoeren van een ontruimingsoefening ligt geen vereisten vast in de wetgeving, anders dan in de Arbowet wordt aangegeven dat een werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving en dit een onderdeel ervan is. 

Belang van het evalueren van ontruimingsoefeningen

Een ontruimingsoefening is uitgevoerd op een locatie. Vaak volgt hierna een korte evaluatie met de betrokkenen op locatie. Hierna wordt (eventueel) een evaluatierapport opgesteld zodat nagekeken kan worden hoe de oefening is verlopen en welke actiepunten naar voren zijn gekomen. Het is van groot belang dat dit evaluatierapport door alle betrokkenen gelezen worden zodat iedereen op locatie op de hoogte is van de uitgevoerde oefeningen en hoe deze oefeningen is verlopen. Er kan ook een evaluatiemoment zelf gepland worden met alle personen die op de hoogte dienen te zijn van de uitgevoerde oefening en welke actiepunten hieruit naar voren zijn gekomen. Zodat belanghebbenden kunnen leren van deze oefening. 

Belang van het oppakken van de actiepunten van ontruimingsoefeningen

Als er een ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden komen hier vaak actiepunten uit naar voren. Enkele voorbeelden van dit soort actiepunten zijn:

  • Het opnieuw indelen van beschermde subbrandcompartimenten; 
  • Het aanbrengen van een kleefmagneten;
  • Het aanpassen van een ontruimingsplan;
  • Het oefenen met bepaalde materialen welke tijdens een ontruiming van pas kunnen komen.

Het is van groot belang dat deze actiepunten worden opgepakt en verholpen worden. Dit kan worden gedaan door het opstellen van een actieplan (Plan van Aanpak) of het oefenen met verschillende materialen tijdens de BHV-trainingen. Deze actiepunten komen voort uit een oefening, maar als er daadwerkelijk een calamiteit zich voordoet zijn deze punten niet geborgd en kunnen deze voor (levens)gevaarlijke situaties zorgen. 

Daadwerkelijke situatie en consequenties

Als adviseurs op het gebied van brandveiligheid komen wij het vaak tegen dat de evaluatierapporten ergens in een kast belanden en dat hier niet meer naar omgekeken wordt. Tijdens een nieuwe ontruimingsoefening, vaak een jaar later, komen dezelfde actiepunten naar voren. Dit zou niet mogen gebeuren. Het kan zelfs gebeuren dat uw organisatie benadeeld wordt door nalatigheid indien u de actiepunten niet verholpen hebt terwijl deze wel vastgesteld zijn na een ontruimingsoefening. Een verzekeringsmaatschappij kan nagaan of u voldoende preventieve maatregelen heeft genomen en of er veilig is gehandeld.  

Wilt u meer advies over deze casus?

Heeft u geen inzicht in hoe u het beste om kunt gaan met de actiepunten uit de evaluatierapporten en wie welke acties binnen uw organisatie op dient te pakken? Neem dan contact op met Brafon en wij kunnen zorgen voor een optimaal actieplan (Plan van Aanpak) wie binnen uw organisatie deze actiepunten op dient te pakken. Of de actiepunten verwerken in een passende BHV-training. Heeft u bijvoorbeeld al eens gedacht om de actiepunten in te delen in de BIO-aspecten (bouwkundig, installatietechnisch of organisatorisch), om deze actiepunten op te pakken en eventueel uit te zetten? Op al deze en verdere vragen helpt Brafon u graag verder. Tijdens diverse opleidingen, zoals Aankomend Brandpreventie Deskundige, wordt ook uitleg gegeven over de ontruimingsoefeningen. 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?