Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Brandveiligheidsmanagement

Essentiële stappen voor een Programma van Eisen (PvE) van brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Het fundament van een effectieve brandmeldinstallatie wordt gelegd met een zorgvuldig opgesteld Programma van Eisen (PvE). Dit document bevat de cruciale uitgangspunten en specificaties die de basis vormen voor het ontwerp, de implementatie, certificering en het onderhoud van de installatie. 

Het is voor alle partijen — van eigenaren en gebruikers tot aan de brandweer en inspectiebureaus — van belang dat deze uitgangspunten helder en consistent zijn vastgelegd. Brafon Brandveiligheidsmanagement levert expertise in het samenstellen van een nauwkeurig en uitgebreid PvE. 

advies en implementatie Brafon brandveiligheid adviseur​

Risico's van een onzorgvuldig PvE

Incorrectheden in het PvE kunnen leiden tot significante veiligheidsrisico’s en onverwachte kosten in alle fasen van het project. Bij Brafon begrijpen we deze verantwoordelijkheid en onze onafhankelijkheid staat garant aan de hoogste kwaliteitsnormen. Onze ervaring strekt zich ook uit tot het opstellen van PvE’s voor sprinklerinstallaties. 

Het proces voor PvE opstellen

 1. Inventarisatie: In overleg met de belanghebbende partijen worden de eisen en benodigde informatie verzameld. 
 2. Conceptvorming: De verzamelde gegevens worden verwerkt tot een concept-PvE dat ter goedkeuring aan u wordt voorgelegd. 
 3. Feedback en aanpassingen: Na uw goedkeuring worden aanpassingen doorgevoerd en wordt het plan ter goedkeuring aan de eisende partijen aangeboden. 
 4. Definitieve versie: Het definitieve PvE wordt opgesteld inclusief feedback van alle partijen en na ondertekening ontvangt u het officiële document. 

Belangrijke aspecten van een PvE

Bij het opstellen van een Plan van Eisen zijn er enkele cruciale aspecten waar rekening mee moet worden gehouden:

 • Naleving van Normen en Wetgeving: Het plan moet voldoen aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid.
 • Risicoanalyse: Een gedegen risicoanalyse vormt de basis van het PvE. Deze analyse identificeert de specifieke risico’s voor het gebouw en zijn gebruikers.
 • Maatwerk: Elk gebouw is uniek; daarom moet het plan van eisen maatwerk bieden dat aansluit bij de specifieke kenmerken en functies van het gebouw.
 • Toekomstbestendigheid: Het opgestelde plan moet niet alleen rekening houden met de huidige situatie, maar ook flexibel zijn voor toekomstige aanpassingen of uitbreidingen van het gebouw.
 •  
tekening Wat houdt de vernieuwde Besluit Bouwwerken leefomgeving in?

Aandachtspunten bij inventarisatie:

Tijdens de inventarisatie op uw locatie, zullen de volgende elementen worden besproken: 

 • Type bewaking en vereiste sturingen. 
 • Prestatie-eisen en omgevingsfactoren. 
 • Toegang voor de brandweer en andere relevante zaken.

Ontdek uw opties

Voor een offerte of meer informatie over het laten opstellen van een PvE, kunt u contact met ons opnemen. Brafon biedt uitgebreide ondersteuning en consultancy voor uw brandveiligheidseisen, inclusief het opzetten van een ontruimingsplan.

Bedrijven geholpen
0 +
Gemiddelde beoordeling
0 /5
Oplossingen
0
Wij zijn Brafon

Brafon is dé integrale partner in brandveiligheid. Dat doen we niet in ons eentje maar met een heel team van experts. Van onderzoek en beleidsplan tot het implementeren van oplossingen en opleiden van mensen binnen de organisatie. 

Leer onze experts kennen en start vandaag nog met een brandveiliger Nederland. 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN