Zoek
Sluit dit zoekvak.
Brandveiligheidsmanagement

Gedegen begeleiding in de herstelfase van uw bouwproject

Het realiseren van een bouwwerk dat aan alle vereisten voldoet, vereist een zorgvuldige aanpak van herstelwerkzaamheden. Brafon Brandveiligheidsmanagement biedt deskundige begeleiding bij de keuze van de aanbestedingsvorm, in nauw overleg met de opdrachtgever. 

 

Aanbestedingsmethoden bij Brafon

Er worden voornamelijk twee aanbestedingsmethoden gebruikt: 

  • Enkelvoudige aanbesteding: Hierbij wordt een specifieke partij direct uitgenodigd om een voorstel te doen. 
  • Onderhandse aanbesteding: Een select aantal vooraf gekozen partijen wordt gevraagd om een offerte in te dienen. Deze keuze wordt in samenspraak met de opdrachtgever gemaakt. 

Selectiecriteria voor aanbesteding

Het is essentieel om de selectiecriteria vooraf duidelijk te definiëren, die de basis zullen vormen voor het kiezen van de juiste aannemer. Met behulp van deze criteria kunnen offertes objectief beoordeeld worden, waardoor de meest geschikte aannemer geselecteerd kan worden.

Belangrijke criteria zijn:

  • Uitsluitingscriteria: Aannemers in financiële moeilijkheden of met ernstige beroepsfouten worden uitgesloten. 
  • Beroepsbekwaamheid: Voorkeur voor gecertificeerde aannemers. 
  • Financieel-economische criteria: Beoordeling van omzet, liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit. 
  • Technische criteria: Ervaring van de aannemer met vergelijkbare projecten. 
  • Omvang: Het project mag geen te groot deel van de omzet van de aannemer vormen. 

Lange termijn planning en kostenraming

Op basis van een voorafgaand prioriteitenonderzoek en het beleidsplan wordt een meerjarenplan en kostenraming vastgesteld, rekening houdend met de specifieke risico’s en omvang van het gebouw. Brafon biedt met behulp van verrekenprijzen uit ervaring een duidelijke indicatie van de te verwachten kosten. 

Afstemming met de brandweer

Brafon adviseert om het meerjarenplan af te stemmen met de brandweer. De brandweer handhaaft op basis van steekproeven, wat kan resulteren in een aanschrijving voor een complex dat laag op uw prioriteitenlijst staat. Afstemming vooraf zorgt voor helderheid binnen uw organisatie en draagt bij aan een kosteneffectieve aanpak. 

 

Informatie en offerte voor herstelprojecten

Voor meer informatie of een offerte over de mogelijkheden van projectbegeleiding tijdens de herstelfase, kunt u contact opnemen met Iwan van Oijen. Hij zal u voorzien van alle benodigde details om uw project vakkundig te begeleiden.

klanten
0 +
Gemiddelde beoordeling
0 /5
jarig bestaan
0
Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN