Zoeken
Sluit dit zoekvak.

RI&E: Op naar een Veiligere Werkomgeving

Bij Brafon begrijpen we het belang van een veilige werkomgeving. De Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) staat centraal in onze missie om bedrijven te helpen bij het creëren van een veilige werkplek. Een doeltreffende RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting maar vormt ook de basis voor een proactieve benadering van bedrijfsveiligheid.

RI&E Betekenis

RI&E staat voor Risico-inventarisatie en Evaluatie, een essentieel proces waarbij alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart worden gebracht. Het is de eerste stap naar het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten, essentieel voor zowel de werkgever als de werknemer.

ontruimingsplattegrond opstellen tekening

Is een RI&E Verplicht?

Ja! Volgens de Arbowet is het voor alle werkgevers verplicht om een RI&E uit te voeren. Dit is niet alleen een formaliteit maar een cruciale stap in het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het ontbreken van een RI&E kan leiden tot boetes en, nog belangrijker, tot verhoogde risico’s op de werkplek.

Een Risico-inventarisatie en Evaluatie is dus enorm belangrijk om goed op een rijtje te hebben. 

Hoe stel je een RI&E op?

Het opstellen van een RI&E vereist een systematische benadering. Dit begint met het inventariseren van alle mogelijke risico’s, gevolgd door een evaluatie van deze risico’s. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om de geïdentificeerde risico’s te mitigeren of te elimineren. Brafon biedt expertise en ondersteuning bij elke stap van dit proces, van de initiële inventarisatie tot de implementatie van het plan van aanpak.

Brafon is uw partner in brandveiligheid en risicobeheersing. Onze deskundigen staan klaar om u te begeleiden bij het uitvoeren van een grondige RI&E, het opstellen van een effectief veiligheidsplan en het voldoen aan alle wettelijke eisen. Neem vandaag nog contact met ons op om te zorgen voor een veiligere werkomgeving voor u en uw werknemers.

Risico-inventarisatie en Evaluatie Voorbeeld

Een Praktisch Voorbeeld van een RI&E Uitvoering

Om het belang en de werking van een Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) concreet te maken, nemen we een kijkje bij een fictief productiebedrijf, “VeiligMetaal BV”. Dit bedrijf, gespecialiseerd in metaalbewerking, herkent de noodzaak van een gestructureerde aanpak om de veiligheid en gezondheid van haar werknemers te waarborgen.

Stap 1: Risico-identificatie VeiligMetaal BV begint met het in kaart brengen van alle mogelijke risico’s in hun productiehal. Dit omvat machines met bewegende onderdelen, blootstelling aan schadelijke stoffen, en het risico op gehoorschade door constant lawaai. Elk risico wordt genoteerd, ongeacht de huidige beheersmaatregelen.

Stap 2: Risico-evaluatie Vervolgens evalueert het bedrijf de geïdentificeerde risico’s op basis van waarschijnlijkheid en mogelijke impact. Bijvoorbeeld, de kans op letsel door een machine wordt als hoog ingeschat, terwijl het risico op gehoorschade middelmatig wordt beoordeeld vanwege bestaande gehoorbescherming.

Stap 3: Plan van Aanpak Op basis van de evaluatie stelt VeiligMetaal BV een plan van aanpak op. Voor de machines wordt besloten tot extra afschermingen en veiligheidstrainingen. Tegen blootstelling aan schadelijke stoffen worden verbeterde ventilatiesystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet. Voor het lawaai introduceert het bedrijf geluidsreducerende maatregelen in de werkplaats.

Stap 4: Implementatie en Monitoring Na het opstellen van het plan van aanpak, implementeert VeiligMetaal BV de voorgestelde maatregelen. Het bedrijf zorgt ook voor regelmatige monitoring en evaluatie van de effectiviteit van deze maatregelen. Dit omvat het periodiek herzien van de RI&E om te zorgen dat deze up-to-date blijft met de werkelijke risico’s en werkomstandigheden.

klanten
0 +
Gemiddelde beoordeling
0 /5
jaar bestaan
0 +
Wij zijn Brafon

Brafon is dé integrale partner in brandveiligheid. Dat doen we niet in ons eentje maar met een heel team van experts. Van onderzoek en beleidsplan tot het implementeren van oplossingen en opleiden van mensen binnen de organisatie. 

Leer onze experts kennen en start vandaag nog met een brandveiliger Nederland. 

Heb je nog VRAGEN?

ADRES

OPENINGSTIJDEN