Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat is Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) in het kort?

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is een onderdeel van de Omgevingswet. Het is gericht op het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving. Het Bkl stelt regels over milieu, natuur, water, en andere aspecten die belangrijk zijn voor een gezonde en veilige omgeving.

Het besluit zorgt voor duidelijke richtlijnen voor een duurzame leefomgeving, gericht op overheden, bedrijven en burgers. Het doel van het Bkl is om een evenwicht te vinden tussen het gebruik en de bescherming van onze fysieke omgeving.

Lees ook over het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving.

windmolens voor betere natuur met de omgevingswet en besluit kwaliteit leefomgeving
de onderdelen van de omgevingswet: besluit bouwwerken leefomgeving, besluit activiteiten leefomgeving en besluit kwaliteit leefomgeving

Wat houdt de Besluit kwaliteit leefomgeving 2024 in?

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 2024 zorgt voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. Het introduceert heldere regels en normen voor milieu, natuur, waterbeheer, en ruimtelijke planning.

Dit besluit is gericht op het versterken van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Met als doel om overheden en bedrijven bij te laten dragen aan een duurzame toekomst.

De kernpunten van het Bkl 2024

De kernpunten van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn gericht op het harmoniseren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving binnen Nederland. Hier zijn de belangrijkste aspecten:

 1. Milieubescherming: Het Bkl zet sterke normen voor milieubescherming. Het doel hiervan is de volksgezondheid te bevorderen en ecologische schade te voorkomen.

 2. Duurzame ontwikkeling: Het bevordert duurzame ontwikkeling door het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op een verantwoorde manier te reguleren, om zowel huidige als toekomstige generaties te dienen.

 3. Waterbeheer: Waterkwaliteit en -kwantiteit worden beschermd om te zorgen voor veilige, schone waterbronnen en het voorkomen van overstromingen.

 4. Natuurbehoud: Het Bkl ondersteunt het behoud van biodiversiteit en natuurlijke habitats, waarbij het belang van groene ruimtes in stedelijke en landelijke gebieden wordt erkend.

 5. Omgevingswaarden: Het introduceert omgevingswaarden die specifieke doelen stellen voor de kwaliteit van lucht, water, bodem en geluid, waaraan gemeenten en provincies moeten voldoen.

 6. Gezondheid en veiligheid: Er zijn voorschriften om de gezondheid en veiligheid van burgers te beschermen tegen de gevolgen van vervuiling en andere milieurisico’s.

 7. Participatie en transparantie: Het Bkl stimuleert betrokkenheid van burgers en belanghebbenden bij milieubesluitvorming, waardoor processen transparanter worden.

 8. Integratie van beleid: Door de integratie van diverse beleidsgebieden en regelgeving biedt het Bkl een meer samenhangende aanpak van omgevingsmanagement.

Met deze kernpunten richt het Bkl zich op het creëren van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving voor alle inwoners van Nederland. Benieuwd hoe je dit het beste kunt aanpakken? Lees hieronder hoe Brafon jouw bedrijf hierbij helpt, of vraag persoonlijk advies aan.

Wat is de rol van Brafon voor het Besluit kwaliteit leefomgeving?

Brafon biedt expertise en diensten om organisaties te ondersteunen bij het navigeren door het complexe landschap van het Bkl. Denk hierbij aan compliance, strategische planning, of het ontwikkelen van duurzaamheidsinitiatieven. Wij staan hierbij klaar om organisaties te helpen jouw doelen te bereiken binnen het kader van het Bkl. Daarmee is ons doel om bij te dragen voor een gezondere, veiligere en duurzamere toekomst voor Nederland.

Waar zorgt Brafon voor:

 • Advies: Uitgebreide ondersteuning bij het interpreteren en toepassen van de Bkl-voorschriften op uw projecten. Benieuwd naar de exacte aanpak? Lees meer over onze aanpak.
 • Implementatie: Wij helpen bij het implementeren van de vereiste aanpassingen binnen uw organisatie om te voldoen aan de juiste regelgeving.
 • Opleiden: Specifieke opleidingen en workshops om professionals op de hoogte te brengen van de eisen en kansen die het Bkl biedt.
 • Duurzaamheid strategieën: Advies over het integreren van duurzaamheidsmaatregelen in samenwerking met het bkl.

Brafon helpt jou en je organisatie om te voldoen aan de nieuwe regels van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Wij geven advies, verzorgen trainingen en helpen met het toepassen van duurzame maatregelen. Ons doel? Samen zorgen we ervoor dat jouw projecten beter zijn voor het milieu en voldoen aan de regels. Zo werken we aan een mooier en groener Nederland voor iedereen.

klanten
0 +
Gemiddelde beoordeling
0 /5
jaar bestaan
0 +

Brandveiligheids
management

Het management van je brandveiligheid is complex. Wij helpen jou écht brandveilig maken.

Consultancy

Een bedrijf écht brandveilig maken kan lastig zijn in je eentje. Wij helpen 

BHV-beleidsplan

Goed beleid begint met een goed plan. Dat plan maken wij met jou!

Implementatie

Van de theorie naar de praktijk. Je bent met ons zeker van een aanpak die werkt!

Ontruimingsplan

In geval van nood wil je terug kunnen pakken op een goed plan. Daar gaan we voor!

BHV alarmering

Bij het uitbreken van een noodsituatie wil je een plan hebben. Dat plan maken we!

Heb je nog VRAGEN?