Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat is Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in het kort?

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Het is gericht op het reguleren van activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving.

Wat is dan het doel van het beleid? Het doel is om een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving te creëren. Dit willen ze bereiken door milieubelasting te minimaliseren en duurzaam gebruik van hulpbronnen te stimuleren.

Dit besluit stelt dus regels voor bedrijven en organisaties op over activiteiten die het milieu kunnen beïnvloeden. Denk aan regels voor het lozen van stoffen, emissies en het gebruik van grondstoffen.

Lees ook over het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving

de onderdelen van de omgevingswet: besluit bouwwerken leefomgeving, besluit activiteiten leefomgeving en besluit kwaliteit leefomgeving
windmolens voor betere natuur met de omgevingswet en besluit kwaliteit leefomgeving

Wat houdt het Besluit activiteit leefomgeving 2024 in?

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 2024 introduceert een vernieuwde regelgeving voor het uitvoeren van activiteiten die de leefomgeving beïnvloeden. Hierbij gaat het om milieubeheer, zoals lozingen en emissies. Maar ook het gebruik van materialen. Dit allemaal om de gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van de omgeving te beschermen en te verbeteren.

Dit besluit maakt het eenvoudiger voor bedrijven en instanties om te begrijpen en na te leven. Het is duidelijker wat verwacht wordt in termen van milieubescherming.

De kernpunten van het Besluit activiteiten leefomgeving 2024

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 2024 is gericht op het reguleren van activiteiten met impact op de leefomgeving. Hierbij hebben wij de belangrijkste kernpunten op een rij gezet:

1. Vereenvoudiging van regelgeving

Het Bal 2024 zorgt voor een makkelijkere regelgeving door de activiteiten onder één regelgevend kader te brengen. De regels die hieronder vallen zijn emissies naar lucht en water, afvalbeheer, en het gebruik van chemicaliën. Het zorgt ervoor dat bedrijven en burgers makkelijker aan de wetgeving kunnen voldoen.

2. Bescherming van de fysieke leefomgeving

Het besluit legt sterke nadruk op het beschermen van de lucht, water, bodem en natuur. Dit gebeurt door strikte normen te stellen voor activiteiten die potentieel schadelijk zijn. Het doel is om negatieve effecten op de gezondheid van mensen en op ecosystemen te minimaliseren.

3. Gemeentes krijgen meer inspraak

Het besluit biedt gemeenten en andere lokale autoriteiten de mogelijkheid om aanvullende lokale regels te integreren binnen hun omgevingsplannen. Dit zorgt voor beleid dat beter is afgestemd op lokale behoeften en omstandigheden, terwijl het nog steeds voldoet aan de nationale normen. Oftewel, meer lokale inspraak voor de gemeentes.

4. Innovatie en Technologie

Door flexibiliteit in regelgeving te bieden, zorgt het besluit voor de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën en methoden. Dit stimuleert bedrijven om milieuvriendelijke oplossingen te zoeken die bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit allemaal met als doel om de impact op het milieu te minimaliseren.

5. Toekomstgerichte Aanpak

Het besluit activiteiten leefomgeving is ontworpen met de toekomst in gedachten. Door bijvoorbeeld rekening te houden met klimaatverandering, demografische verschuivingen en andere langetermijnuitdagingen. Het legt de basis voor een verbeterd milieubeleid.

Door deze diepgaande benadering, ondersteunt het beleid de transitie naar een duurzame en gezonde leefomgeving. Het biedt een basis voor zowel huidige als toekomstige generaties om te zorgen voor onze fysieke wereld.

Wat is de rol van Brafon voor het Besluit activiteiten leefomgeving?

Brafon zorgt voor het de naleving van het Besluit activiteiten leefomgeving. Als expert op het gebied van milieubeheer en duurzaamheid, biedt Brafon diensten om jou te ondersteunen in dit regelgevende landschap.

Wij staan klaar om jou te helpen om jouw doelen te bereiken binnen het kader van het beleid. Daarmee is ons doel om bij te dragen voor een gezondere, veiligere en duurzamere toekomst voor Nederland.

Waar zorgt Brafon voor:

  • Advies: Uitgebreide ondersteuning bij het interpreteren en toepassen van de Bal-voorschriften op uw projecten. Benieuwd naar de exacte aanpak? Lees meer over onze aanpak.
  • Implementatie: Wij helpen bij het implementeren van de vereiste aanpassingen binnen uw organisatie om te voldoen aan de juiste regelgeving.
  • Opleiding: Specifieke opleidingen en workshops om professionals op de hoogte te brengen van de eisen en kansen die het Bal biedt.
  • Duurzaamheid strategieën: Advies over het integreren van duurzaamheid maatregelen in samenwerking met het bal.

Brafon helpt jou en je organisatie om te voldoen aan de nieuwe regels van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Wij geven advies, verzorgen trainingen en helpen met het toepassen van duurzame maatregelen. Ons doel? Samen zorgen we ervoor dat jouw projecten beter zijn voor het milieu en voldoen aan de regels. Zo werken we aan een mooier en groener Nederland voor iedereen.

klanten
0 +
Gemiddelde beoordeling
0 /5
jaar bestaan
0 +

Brandveiligheids
management

Het management van je brandveiligheid is complex. Wij helpen jou écht brandveilig maken.

Consultancy

Een bedrijf écht brandveilig maken kan lastig zijn in je eentje. Wij helpen 

BHV-beleidsplan

Goed beleid begint met een goed plan. Dat plan maken wij met jou!

Implementatie

Van de theorie naar de praktijk. Je bent met ons zeker van een aanpak die werkt!

Ontruimingsplan

In geval van nood wil je terug kunnen pakken op een goed plan. Daar gaan we voor!

BHV alarmering

Bij het uitbreken van een noodsituatie wil je een plan hebben. Dat plan maken we!

Heb je nog VRAGEN?