Zoek
Sluit dit zoekvak.

Herziene richtlijn voor beoordeling mate van brandwerendheid bestaande puiconstructies

De kwaliteit van bestaande puiconstructies betreffende brandveiligheid kon vanaf 2011 worden gebaseerd op de POV (Project Overstijgend Vraagstuk) zoals destijds gepubliceerd. Afgelopen week publiceerde het RVB de herziene richtlijn. Deze richtlijn kan worden toegepast wanneer een beoordeling van een puiconstructie volgens wet- en regelgeving niet tot de mogelijkheden behoort of (wettelijk) erkende kwaliteitsverklaringen (testrapporten) niet of slechts gedeeltelijk te achterhalen zijn of van kracht zijn. 

Complexe materie

Ervaring leert dat de beoordeling van bestaande puien op brand- en rookwerende eigenschappen lastig is. Dit komt onder andere door de complexe materie, omdat puiconstructies zijn samengesteld uit een grote variatie van (combinaties van) materialen in allerlei afmetingen. Daarnaast is bewijsmateriaal in de vorm van testrapporten (certificaten) veelal – als dit er ooit was – onvindbaar.

Wanneer een testrapport wel voorhanden is, kan blijken dat de kwaliteit van de betreffende pui niet aantoonbaar is, omdat deze – bijvoorbeeld vanwege de afmetingen – buiten het toepassingsgebied van het testrapport valt. Moeten deze puien vervangen worden voor nieuwe puien met een testrapport of zijn er andere mogelijkheden om brand- en rookwerendheid aantoonbaar te maken en te borgen?

Met de benoemde nieuwe richtlijn en bijbehorende documenten is er een gereviseerd instrument voor de beoordeling van brandwerende puiconstructies in bestaande gebouwen waarbij (wettelijk) erkende kwaliteitsverklaringen (testrapporten) ontbreken. Dit is niet gelijkwaardig aan een testrapport, maar geeft een gedegen indicatie aangaande de kwaliteiten/eigenschappen van de desbetreffende puien.

Als gevolg van voortschrijdend inzicht is het toepassingsgebied van de richtlijn aan wijzigingen onderhevig ten opzichte van de voorgaande richtlijn. Het toepassingsgebied is ruimer, maar ook is bij een enkel aspect sprake van een strengere grenswaarde ten opzichte van de vorige richtlijn.  

Aan beoordelingsrapportages op basis van deze POV kunnen zoals ook eerder het geval was geen rechten worden ontleend inzake het voldoen aan het wettelijke kader. Uitspraken hierover blijven voorbehouden aan het (lokale) bevoegd gezag.

Download de richtlijn

De volledige richtlijn kunt u hier downloaden.

Leer meer over deze richtlijn

Wilt u meer leren over het kunnen toepassen van bovenstaande richtlijn? Volg dan de 3-daagse opleiding Specialist Bouwkundige Brandveiligheid via onze zusterorganisatie Obex Opleidingen.

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?