Search
Close this search box.

Kennispublicatie: Ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages

De Rijksoverheid heeft het ontwerpbesluit ‘Brandveiligheid parkeergarages (Besluit Bouwwerken Leefomgeving)’ gepubliceerd. Met de aanscherping van verschillende (bouwkundige) eisen omtrent de brandveiligheid van parkeergarages moet het risico een moeilijke hulpverlening worden geminimaliseerd. Gebleken is dat de kans dat er bij een brand in een parkeergarage meerdere auto’s in brand raken en dat deze brand zich steeds verder verplaatst is toegenomen. 

Aanbevelingen van het IFV

De (bouw)eisen voor de brandveiligheid van parkeergarages waren onvoldoende afgestemd op de moderne auto’s, die steeds groter zijn en bestaan uit meer kunststof. Uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een gebleken dat het verplicht toepassen van automatische blusinstallaties bij parkeergarages zeer wenselijk is. Daarom is het IFV ook met aanbevelingen gekomen. Bij deze parkeergarages en bovengelegen gebouwen is het risico het grootst dat een brand niet beheersbaar is voor de brandweer en dat bewoners/gebruikers een gebouw niet tijdig kunnen ontvluchten. 

Verplichte blusinstallatie in bepaalde gevallen

Met het gepubliceerde ontwerpbesluit is in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) geregeld dat bij nieuw te bouwen parkeergarages onder gebouwen waarin wordt geslapen verplicht een automatische blusinstallatie moet worden toegepast. De verplichting geldt voor parkeergarages die liggen onder een gebouw met een vloer hoger dan 13 meter. Hiervan zijn uitgezonderd parkeergarages die niet groter zijn dan 1000 m2 en waarbij het bovengelegen gebouw een vluchtroute heeft die niet bereikbaar is vanuit de parkeergarage. Tevens moet de blusinstallatie zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat. Dit certificaat moet aan verschillende eisen voldoen.

Ook worden in het nieuwe ontwerpbesluit eisen gesteld aan nieuw in parkeergarages te plaatsen oplaadpunten. Dit geldt voor zowel nieuw- als bestaande bouw. 

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van het nieuwe ontwerpbesluit volgt op een later te bepalen tijdstip.

Volledig rapport

Wilt u het volledige rapport lezen, klik dan hier.

Dossier Brandveiligheid van parkeergarages

Al meerdere keren heeft Brafon Brandveiligheidsmanagement bericht over de brandveiligheid van elektronische voertuigen en de brandveiligheid van parkeergarages. 

 
 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?