Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onderzoeksraad roept op tot betere controle op brandveiligheid van flats met één vluchtroute

De controle op de brandveiligheid van flatgebouwen met slechts één vluchtroute moet beter. Dat is één van de conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde in het onderzoeksrapport naar aanleiding van de Arnhemse flatbrand op nieuwjaarsdag 2020. Bij die brand vielen twee dodelijke slachtoffers. 

Volgens de OVV moet de verantwoordelijkheid voor het vrijhouden van vluchtroutes bij gebouweigenaren en gemeenten liggen. Zij adviseren gebouweigenaren kennis en ervaring uit te wisselen in woongebouwen. Daarnaast roepen zij gebouweigenaren op om samen met de bewoners brandveiligheidsrisico’s te inventariseren. Samen met de bewoners, maar ook met gemeenten, kunnen er prestatieafspraken gemaakt worden. 

Alertheid op enkelvoudige vluchtroutes

De brand in de Arnhemse flat brak in de hal van de flat uit. Die hal was de enige vluchtroute die het woongebouw kende. De OVV roept gebouweigenaren dan ook op alert te zijn op onderhoud, reparatie en renovatie van het gebouw met slechts één vluchtroute. Ook geven ze in hun aanbeveling aan om meer aandacht te besteden aan het dagelijks gebruik van het woongebouw. Het voeren van veiligheidscontroles kan hier van groot belang zijn. Ook adviseert de OVV nadrukkelijk in het rapport voor een heldere informatieverstrekking aan bewoners over het perspectief dat zij hebben wanneer er zich een calamiteit, zoals een brand, voordoet. Dit alles in het kader van de zorgplicht die de gebouweigenaar en de gebruiker hebben voor het in stand houden van een brandveilige situatie.

Brandveiligheidsbeleid is belangrijk

De Onderzoeksraad stipt in het rapport nadrukkelijk aan om toezicht te houden op de brandveiligheid van woongebouwen in de gebruiksfase. Daarbij wordt aanbevolen om brandveiligheid ‘expliciet op strategisch én operationeel niveau te beleggen’. Het voeren van brandveiligheidsbeleid is dus van wezenlijk belang. Ook qua uitvoering kan er extern toezicht gehouden worden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van veiligheidscontroles.  

 

Ook aanbeveling voor wetgeving

De OVV roept de minister van Binnenlandse Zaken op om meer toezicht op de brandveiligheid van woongebouwen te hebben. Ook concludeert de Onderzoeksraad dat extern toezicht vanuit gemeenten zeer gewenst is. Hiertoe moet worden bekeken of er een aanpassing in de geldende wetgeving nodig is.

Tot slot wordt er opgeroepen om eisen te stellen aan de brandveiligheid van meubels. De brand in de hal ontstond nadat een bankstel, dat in de hal was geplaatst, ten gevolge van vuurwerk vlam vatte. Hoewel er zowel door de Europese Unie, als door Nederland, geen eisen worden gesteld aan de brandveiligheid van meubels, pleit de Onderzoeksraad voor wetgeving op dit gebied.

Rapport onderstreept de aanpak van Brafon 

Bij het inrichten van de brandveiligheid binnen uw vastgoed komt een hoop kijken. Het is immers een complex onderwerp waarbij allerlei multidisciplinaire maatregelen, mensen, wetgeving en financiële middelen een rol spelen. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de OVV sluiten aan bij een risicogerichte brandveiligheidsbenadering. Deze aanpak zit verankerd in de visie van Brafon Brandveiligheidsmanagement. Heeft u vragen hoe u op strategische én organisatorische manier de brandveiligheid kunt borgen? Neem dan contact met ons op.  

Lees het volledige rapport

Het volledige rapport valt hier te lezen.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?