Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: brandweerkluis of -buis, wanneer is wat verplicht?

Elk bouwwerk waarin personen verblijven moet beschikken over een brandweeringang. Dat staat zo beschreven in het Bouwbesluit 2012. Deze ingang wordt in geval van brand gebruikt door de brandweer. Verschillende manieren kunnen toegepast worden om het binnentreden door de brandweer te faciliteren. Een van de mogelijkheden is een brandweerbuis of -kluis. Maar wanneer is het vereist een dusdanig systeem aan te brengen? In onderstaande kennispublicatie duiken we in de regelgeving omtrent deze brandweerbuis en -kluis


Wat is een brandweerkluis?

Een brandweerbuis of –kluis betreft een voorziening waarmee de mogelijkheid wordt geboden een perceel en/of een bouwwerk snel te kunnen binnentreden. Deze voorziening is normaliter in de muur gemetseld en is te openen met de generale hoofdsleutel van de brandweer. Het brandweersleuteldepot is speciaal ontwikkeld om de brandweer met één sleutel toegang te bieden tot het bouwwerk en tegelijkertijd uit te sluiten dat onbevoegden daar misbruik van zouden kunnen maken.

Een brandweeringang dient te worden aangegeven op de omgevingsvergunningstekening of op de tekening, die onderliggend aan een gebruiksmelding wordt ingediend bij het bevoegd gezag. Aanvullend hierop kunnen worden eisen gesteld aan het ontsluitingsmechanisme van de brandweeringang. Deze ingang moet bij brand of automatisch opengaan of kunnen worden geopend met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald, bijvoorbeeld met een brandweersleutel die is geplaatst in een sleutelkluis of -buis.

Deze verplichting geldt echter enkel voor gebouwen, waarbij de brandmeldinstallatie verplicht moet doormelden naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de brandweer. Of een brandmeldinstallatie moet doormelden naar een RAC is te vinden in het Bouwbesluit 2012.

 

Vrije keuze van te kiezen systeem

Zoals benoemd wordt gesproken over een ‘systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald’. In de artikelsgewijze toelichting staat dat dit bijvoorbeeld een ‘brandweersleutel’ kan zijn. Er zijn echter ook andere mogelijkheden denkbaar.
 

Zoals aangegeven zal dit in overleg met de brandweer moeten worden bepaald. In een groot aantal gevallen is (in het verleden) gekozen voor een sleutelkluis of sleutelbuis. Deze sleutelkluis of -buis kan, zoals benoemd, met een hoofdsleutel worden geopend. Deze hoofdsleutel is in bezit van de brandweer. De brandweer kan conform het artikel bepaalde systemen weigeren, mits zij daar gegronde redenen voor hebben.


Naar oordeel van de helpdesk bouwregelgeving kan de brandweer hierin een specifiek systeem voorschrijven. Het bevoegd gezag, en in deze context de brandweer, zal daarbij geen ontoelaatbare handelsbelemmeringen mogen opwerpen. Het gaat erom dat het doel (functionele eis voortkomend uit artikel 6.35 lid 1: het tijdig uitvoeren van bluswerkzaamheden en het bieden van hulpverlening) kan worden gerealiseerd.

 

 

 


 

Weigeren sleutelkluis of sleutelbuis

Brandweer Gooi en Vechtstreek en Brandweer Flevoland gaan stoppen met het gebruik en hiermee het goedkeuren van sleutelkluizen (en -buizen). Gesteld is dat de veiligheid niet meer toereikend is van dit type systeem. Gesteld is dat inbrekers tegenwoordig in een aantal gevallen de kluizen kunnen openen. Daarnaast is aangegeven dat de regionalisatie van de brandweer in combinatie met het aantal verschillende sleuteltypen niet meer beheersbaar is. Om deze reden stoppen de Brandweer Gooi en Vechtstreek en Brandweer Flevoland per 1 januari 2027 met dit type systemen. Een andere oplossing dient met de eigenaar/gebruiker(s) van het bouwwerk te worden overeengekomen, bijvoorbeeld het opvangen van de brandweer door de ontruimingsorganisatie ten tijde van aankomst. Naar alle waarschijnlijkheid zullen andere brandweerkorpsen volgen op deze ingeslagen weg.

 

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?