Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat is het vernieuwde Bouwbesluit 2012?

Op 1 januari 2024 veranderde de regelgeving voor bouwen in Nederland flink door de Omgevingswet. Het Bouwbesluit 2012 is komen te vervallen omdat het is opgegaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), als onderdeel van de invoering van de Omgevingswet. Deze integratie is gedaan om de regelgeving eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Het Bbl beoogt een verbetering ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 door een meer samenhangend beleid te bieden dat beter aansluit bij lokale omstandigheden en flexibeler is in het toepassen van regels, wat moet leiden tot een efficiëntere en effectievere regelgeving.

De recente veranderingen hebben tot aanzienlijke onduidelijkheden geleid. Op deze pagina analyseren we de belangrijkste wijzigingen en bieden we gericht advies voor de implementatie ervan.

advies en implementatie van besluit bouwerken en leefomgeving
tekening Wat houdt de vernieuwde Besluit Bouwwerken leefomgeving in?

De kernpunten van het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving

  • Veiligheid en gezondheid: Verhoging van de standaarden voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers.
  • Duurzaamheid: Stimulering van energie-efficiënte ontwerpen en het gebruik van duurzame materialen.
  • Gebruiksgemak: Zorgen dat gebouwen en hun omgeving toegankelijk en comfortabel zijn voor iedereen.
  • Flexibiliteit: Mogelijkheid voor gemeenten om lokale regels te specificeren, passend bij hun visie op de leefomgeving.

Wat zijn de verschillen tussen Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving?

1. Alle regels samen in één

Het meest opvallende verschil tussen het Bouwbesluit 2012 en het Bbl is de integratie en vereenvoudiging van regelgeving. Waar het Bouwbesluit 2012 één van de vele losstaande documenten was, heeft het vernieuwde Bbl simpelere regels door veel oude regels samen te voegen. Het vernieuwde bouwbesluit 2012 valt onder de omgevingswet, welke op 1 januari 2024 is ingevoerd. Deze integratie maakt het makkelijker om exact te begrijpen wat mag en wat moet in de bouw.

2. Focus op de fysieke leefomgeving

Het vernieuwde bouwbesluit 2012 heeft een bredere focus dan het originele Bouwbesluit 2012. Het Bbl kijkt niet alleen naar hoe gebouwen worden gebouwd, maar ook naar hoe ze passen in de omgeving. De nadruk ligt dus meer op de gehele fysieke leefomgeving in plaats van alleen de bouwtechnische aspecten. Het gaat over meer dan bouwen alleen, de kwaliteit van leven staat meer centraal.

3. Gemeenten mogen meer beslissen

Het vernieuwde bouwbesluit 2012 zorgt ervoor dat gemeenten meer vrijheid krijgen om zelf regels te maken die passen bij hun eigen stad of dorp. Terwijl het Bouwbesluit 2012 strikte, landelijk geldende voorschriften hanteerde. Dit betekent dat wat in de ene plaats werkt, in een andere plaats anders kan zijn. De vernieuwing zorgt voor meer lokale innovatie en maatwerk omdat de gemeentes meer mogen beslissen.

4. Digitalisering en toegankelijkheid

Met de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) maakt het Bbl het makkelijker om te vinden wat je moet weten over bouwregels. Het vinden van de juiste informatie in het Bouwbesluit 2012 bleef soms lastig. Dit is met de nieuwe DSO omgezet naar een platform waarop alle informatie duidelijk en overzichtelijk beschikbaar is. Alles staat online op één plek.

5. Meer focus op duurzaamheid

Het Bbl vraagt om gebouwen die minder energie gebruiken en beter zijn voor het milieu dan het Bouwbesluit 2012. Het introduceert strengere eisen voor energieprestaties en stimuleert het gebruik van groene technologieën en materialen.

De overstap van Bouwbesluit 2012 naar Besluit bouwwerken leefomgeving

De overstap naar het Besluit bouwwerken leefomgeving is een grote stap vooruit voor iedereen in de bouw en de omgeving waarin we leven. Het geeft gemeenten meer ruimte om zelf te beslissen, en zet een duurzame toekomst voorop. Met hulp van Brafon wordt het makkelijker om aan deze nieuwe regels te voldoen en kunnen we samen werken aan betere, veiligere en schonere plekken om te wonen en te werken.

Brafon en het Bbl

Brafon helpt namelijk bedrijven en gemeenten om te werken met het Bbl. Wij geven advies over de regels, bieden trainingen en helpen om plannen te maken die goed zijn voor mensen en de natuur. Met Brafon weet je zeker dat je bouwprojecten voldoen aan de nieuwe regels en goed zijn voor de toekomst.

  • Advies: Uitgebreide ondersteuning bij het interpreteren en toepassen van de Bbl-voorschriften op uw projecten. Benieuwd naar de exacte aanpak? Lees meer over onze aanpak.
  • Implementatie: Wij helpen bij het implementeren van de vereiste aanpassingen binnen uw organisatie om te voldoen aan de juiste regelgeving.
  • Opleidingen: Als onderdeel van BMV-groep zorgt Obex voor specifieke opleidingen om professionals op de hoogte te brengen van de eisen en kansen die het Bbl biedt.
  • Duurzaamheidsstrategieën: Advies over het integreren van duurzaamheidsmaatregelen in uw bouw- en renovatieprojecten, in lijn met de Bbl-doelstellingen.
klanten
0 +
Gemiddelde beoordeling
0 /5
jaar bestaan
0 +

Brandveiligheids
management

Het management van je brandveiligheid is complex. Wij helpen jou écht brandveilig maken.

Consultancy

Een bedrijf écht brandveilig maken kan lastig zijn in je eentje. Wij helpen 

BHV-beleidsplan

Goed beleid begint met een goed plan. Dat plan maken wij met jou!

Implementatie

Van de theorie naar de praktijk. Je bent met ons zeker van een aanpak die werkt!

Ontruimingsplan

In geval van nood wil je terug kunnen pakken op een goed plan. Daar gaan we voor!

BHV alarmering

Bij het uitbreken van een noodsituatie wil je een plan hebben. Dat plan maken we!

Heb je nog VRAGEN?